Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı mobil evlere de ‘standartlar’ getirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı mobil evlere de ‘standartlar’ getirdi

Turizm Güncel 

Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle ‘mobil ev’ olarak adlandırılan konaklama birimlerine ilişkin kriterler belirlendi.

Turizm yatırım belgesi verilmeyecek

Yönetmelikte ‘mobil ev’ “İlgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip bir  motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan Karayolları Trafik Kanununa tabi araç.” olarak tanımlanırken; apart oteller, özel tesisler, gastronomi tesisleri ve pansiyonlar gibi, mobil evlere de turizm yatırım belgesi verilmeyeceği ifade edildi. 

Tek konaklama tesisine ait havuzlar için yeni düzenleme

Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasının V bendine eklenen alt bent ile, konaklama tesislerinde tek bir konaklama tesisine hizmet verecek şekilde düzenlenen özel yüzme havuzlarında büfe hizmetini de kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadın-erkek müşteriler için ayrı ayrı tuvalet düzenlemesi, cankurtaran ve çocuk havuzu şartları kaldırıldı.

Yönetmeliğin 18’inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere "Türün niteliklerinin belirtildiği maddede açık olarak izin verilenler hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri, hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kısmen ya da tamamen mobil evlerden oluşturulamaz. Bu tesislere ilişkin belge talepleri reddedilir." ifadesi eklendi. 

Kamping, kırsal ya da eko-turizm alanlarına yapılacak

Mobil evlerin bulunacağı tesislerinin tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere imar planlarında kamping ya da kırsal/eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan, en az beş, en fazla kırk dokuz konaklama birimi içeren tesislerden oluşacağı belirtilen yönetmelikte bu tesislerin niteliklerine ilişkin şu kriterler belirlendi:

* Konaklama birimi (mobil ev) başına en az iki yüz elli metrekarelik bir alan olacak.

* Tesis alanının çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılacak.

* Girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon-idare ünitesi bulunacak.

* Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması gerekiyor.

* Konaklama birimleri doğal ışık alacak şekilde düzenlenecek.Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkanı verebilecek şekilde dekore edilecek ve bu birimlerde yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, kıymetli eşya kasası, minibar, sıcak içecek hazırlanmasına imkan sağlayan donanım ve servis malzemesi, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulacak. Her konaklama biriminde iki kişi konaklayabilecek.

* Bu tesislerde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu düzenlenmesi durumunda, bu ünitelerin toplam kapasitesi yüz kişiyi geçemeyecek, toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamayacak.

* Konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamayacak.

* Bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesi ibraz edilecek. Başvuru tarihi itibarıyla 2918 sayılı Kanun kapsamında geçerli teknik muayene bulunması zorunlu oalcak. Turizm işletmesi belgesi alınmasından sonra da teknik muayenelerin yaptırıldığına ilişkin geçerli muayene belgesi Bakanlığa ibraz edilecek.

Bize katılın, emlak ofisinizi ekleyin! kazancını katlayan onlarca kurumsal üyemizden biri olun.

Daha çok kazanmayı hayal edip üye olan onlarca kurumsal iş ortağımızın hayali gerçek oldu. Siz de şimdi onlardan biri olun. Bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Kurumsal Üye Ol +372 712 12 00

Bilgilerinizi girin, sizi arayalım!